Geveladvies, instructies en bouwplaatsbegeleiding

GevelCare adviseert en instrueert in alle fases van het bouwproces.

 

Geveladviezen en -instructies van GevelCare zijn vooral gericht op de praktische uitvoerbaarheid.

De mensen die werkzaamheden aan gevels verrichten willen niet geconfronteerd worden met dikke rapporten of boekwerken, ingewikkelde instructies of mappen vol tekeningen.

Zij zijn gebaat bij korte, praktische, instructies.

 

Aan de buitenzijde van een gebouw zijn werkzaamheden sterk weersafhankelijk.

Regen, wind en kou veroorzaken omstandigheden waarbij papier en zeker laptops onbruikbaar worden.

De kwaliteit van de werkzaamheden wordt onder zulke omstandigheden bepaald door vakkennis en bruikbare instructies.

 

GevelCare adviseert en instrueert in alle fases van het bouwproces:

 

Preventief – in de voorbereidingsfase

  • Toetsing op praktische uitvoerbaarheid
  • Onderkennen kritische gebieden
  • Onderkennen van potentiële knelpunten
  • Het vertalen van tekeningen naar praktische werkinstructies
  • Het opstellen van onderhoudsadviezen

 

Tijdens de uitvoering

  • Het instrueren en begeleiden van de uitvoerenden

 

In de gebruiksfase

  • Het opstellen van onderhoudsadviezen

 

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.