Gevelinspecties

GevelCare voert gevel- en glasdakinspecties uit in alle levensfases van een gebouw.

 

Bouwplaatsinspecties

Inspecties op de bouwplaats hebben een preventief doel: Voorkomen is beter dan genezen!

In veel gevallen kunnen goede controles en relatief kleine aanpassingen in de bouwfase grote problemen in de gebruiksfase voorkomen.

 

Tijdens de bouwfase controleert GevelCare op:

 

 • Levering en plaatsing conform contract
 • Kwaliteit van de aangeleverde geveldelen
 • Uitvoering bouwkundige aansluitingen
 • Kwaliteit montage
 • Naleving van de verwerkingsinstructies.
 • Bouwvervuiling en aantasting.

 

 

Opleveringsinspecties

Tijdens de opleveringsinspecties beoordeelt GevelCare of de gevels en glasdaken zijn geleverd conform gemaakte afspraken:

 

 • Levering en plaatsing conform tekeningen en bestek
 • Werking en functionaliteit
 • Visuele beoordeling
 • Beschadigingen
 • Reiniging en conservering.

 

 

Periodieke inspecties

In de gebruiksfase beoordeeld GevelCare de gevels en glasdaken constructief, esthetisch en functioneel op een groot aantal onderdelen. Indien gewenst worden door GevelCare onderdelen gedemonteerd om de achterliggende constructies te beoordelen. Kleine, incidentele defecten kunnen tijdens de inspecties worden hersteld.

 

Controlepunten kunnen zijn:

 

 • De bevestigingen van de geveldelen, dakranden, verankering etc.
 • De afdichtende functie – Luchtdichtheid (tocht) en waterdichtheid (lekkagesporen)
 • De beglazingsrubbers – Klemmingsdruk, verwering en lengteveranderingen
 • De kitvoegen – Hechting, scheuren en verwering
 • De oppervlaktebehandeling  – Beschadigingen, conservering en aantasting
 • De beglazing – Inwendige condens, beschadigingen en verwering
 • Schade aan gevels of daken
 • De waterhuishouding – Ontwatering geveldelen en vervuiling afvoeren daken
 • De aansluitingen van de gevels op de daken en de opstanden
 • De status en het functioneren van het hang- en sluitwerk van ramen en deuren
 • De zonweringen – Motoren, doeken, lamellen, stekkerverbindingen en geleiding
 • De gevelonderhoudsinstallatie – Functionaliteit en de staat van gondels en buffers
 • Het onderhoud van de gevels en daken – Reiniging, conservering en vervuiling.

 

Na afloop van de inspecties worden de bevindingen gerapporteerd, worden hersteladviezen gegeven en onderhoudsprognoses gemaakt.

 

 

Ad hoc-inspecties naar aanleiding van klachten

Naar aanleiding van klachten of calamiteiten kunnen ad hoc gevelinspecties, onderzoeken en noodreparaties worden uitgevoerd.

Bij klachten en calamiteiten kan men denken aan:

 

 • Losse of uitgewaaide geveldelen
 • Aantasting oppervlakte behandeling, verwering of corrosie
 • Spontane glasbreuk
 • Condens
 • Waterlekkages
 • Luchtlekkages of tocht
 • Vervuiling.

 

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.