Testen en beproevingen

Door de ruime ervaring met gecompliceerde, internationale, testopstellingen bezit GevelCare de expertise om Nederlands- en Engelstalige bestekken te vertalen naar praktische testprocedures en -plannen.

GevelCare coördineert en begeleidt de testen.

Bij internationale werken kan GevelCare de opbouw van de testgevels en coördinatie van de testen in het buitenland verzorgen.

Na afloop kunnen Nederlands- of Engelstalige rapportages worden verzorgd.

 

Ter controle van de kwaliteit op de bouwplaats of  naar aanleiding van klachten voert GevelCare ook zelf beproevingen uit:

  • Waterdichtheidstesten
  • Luchtdichtheidstesten
  • Stootbelastingproeven

 

 

Waterhosetest

Snelle en goedkope watertest op naden en bouwkundige aansluitingen 

AAMA 501.2.94 / CWCT : Standard Test Method for Water Penetration – Hose Test

 

De waterhosetest is een beproeving op de waterdichtheid van geveldelen die ontstaan is in de Verenigde Staten en inmiddels volledig is ingeburgerd in Engeland.

De test is uitermate geschikt om in een zeer vroeg stadium op de bouwplaats, op een snelle en goedkope manier de waterdichtheid van de aangebrachte gevels te controleren.

Vanwege de grote kracht waarmee het water tegen de gevel spuit, is de test zonder aanpassingen minder geschikt voor de sluitnaden van bewegende delen.

 

 

Tijdens deze test worden de naden in de gevels en de en bouwkundige aansluitingen van ramen en deuren besproeid met een testpistool met een speciale sproeikop. De test wordt uitgevoerd van laag naar hoog, waarbij elke 5 minuten 1,5 meter naad wordt besproeid met ±22 liter water per minuut. Het water slaat tegen de gevel met een snelheid van ongeveer 80 km/h.

Door middel van deze test wordt de kwaliteit van de geleverde geveldelen en het vakmanschap van de monteurs in een vroeg stadium gecontroleerd en geborgd. Eventuele lekkages worden effectief opgespoord.      

 

 

Spraybartest

Snel en effectief grote gevelvlakken testen

NEN EN 13051 : Vliesgevels – Waterdichtheid – Beproeving in Situ

 

De Spraybartest is het Europese alternatief voor de waterhosetest.

De test is uitermate geschikt om in een zeer vroeg stadium op de bouwplaats, op een snelle en goedkope manier de waterdichtheid van de aangebrachte gevels te controleren. De waterbelasting op bouwkundige aansluitingen en verdiept liggende geveldelen is echter minder dan bij de Hosetest maar voor de beproeving van de sluitnaden van draaiende delen is deze test meer geschikt.

Met deze test kunnen snel grote geveloppervlakken worden beproefd.

 

 

Tijdens de test wordt direct boven het te beproeven geveldeel een buis (spraybar) gehangen voorzien van spuitmondjes. Gedurende minimaal 30 minuten wordt het te beproeven geveldeel besproeid met 5 liter water per minuut per strekkende meter.

Door deze test wordt de kwaliteit van de geleverde geveldelen en de vakmanschap van de monteurs in een vroeg stadium geborgd. Eventuele lekkende naden worden effectief opgespoord.

 

 

Watertest met sproeischerm en drukkast

Simulatie van een laboratoriumbeproeving

NEN EN 1027: Ramen en Deuren – Waterdichtheid – Beproevingsmethode en

NEN EN 12155: Vliesgevels – Waterdichtheid – Laboratoriumbeproeving onder Statische druk

 

De watertest met een sproeischerm voor de gevel wordt gebruikt in combinatie onderdruk aan de binnenzijde van de gevel.

Tijdens de watertest wordt aan de binnenzijde de druk met intervallen van 5 minuten in stappen verlaagd tot aan de gewenste testdruk. Deze druk is afhankelijk van de ligging en de hoogte van het gebouw.

De test is betrekkelijk eenvoudig uit te voeren bij gevelopeningen in muren. Bij gecompliceerde gevels of vliesgevels kan het bouwen van de kast en schermen echter arbeidsintensief en kostbaar zijn.

 

 

Aan de binnenzijde moet een luchtdichte ruimte tegen de gevel worden gecreëerd (in de praktijk meestal een houten kast). Het afdichten van vloer- en wandaansluitingen kan bij verhoogde vloeren en verlaagde plafonds veel problemen opleveren.

GevelCare verzorgt ook het plaatsen van deze “kast” en maakt zoveel mogelijk gebruik van lichte, transparante en eenvoudig te transporteren en te verwerken materialen.

 

 

Controle luchtdoorlatendheid

NEN EN 1026 : Ramen en Deuren – Luchtdoorlatendheid – Beproevingsmethode en

NEN EN 12153 : Vliesgevels – Luchtdoorlatendheid – Beproevingsmethode

 

De luchtdoorlatendheid van gevels, ramen en deuren wordt gecontroleerd door achter de gevel een kast of scherm te plaatsen met een zeer kleine luchtdoorlatendheid.

Met behulp van een regelbare ventilator wordt over- of onderdruk in de kast gecreëerd waarmee de drukverschillen worden gesimuleerd waaraan een gevel in de praktijk wordt blootgesteld.

De luchtlekkage wordt bij verschillende drukstappen gemeten.

 

Deze test is in een gebouw goed uit te voeren op individuele ramen of deuren maar bij vliesgevels, vloer- en plafondaansluitingen kunnen problemen ontstaan door het aanzuigen van “valse” lucht.

 

 

Doorvalproef met 50 kg glasparelzak

NEN 6702 – Technische Grondslagen voor Bouwconstructies

 

 

Stootbelastingsproef met 50 kg dubbel wiel

NEN EN 12600 – Glas voor gebouwen – slingerproef – stootbelastingproef en classificatie voor vlakglas

NEN EN 13049 – Ramen – Botsing met een zacht en zwaar lichaam – Beproevingsmethode, veiligheidseisen en classificatie

NEN EN 14019 – Vliesgevels – Weerstand tegen stootbelasting – Prestatie-eisen

 

 

 

Doorvalproef daken met 40 kg punch bag

Conform ACR(M)001

 

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.