Thermografisch onderzoek

Opsporen van thermische gebreken

Conform NEN EN 13187 : Thermische Eigenschappen van Gebouwen – Kwalitatieve Detectie van Thermische Onregelmatigheden in de Gebouwschil – Infraroodmethode

 

Een infraroodcamera detecteert oppervlaktetemperaturen, maakt zeer kleine temperatuursverschillen zichtbaar en legt deze digitaal vast.

Isolatiegebreken, koudebruggen, luchtlekkages en vochtplekken veroorzaken temperatuursverschillen met de omringende materialen.

 

 

Door de gebouwschil te onderzoeken met de infraroodcamera kunnen thermische gebreken efficiënt worden gelokaliseerd.

GevelCare beschikt over een infrarood- of warmtebeeldcamera waarmee deze controle kan worden uitgevoerd.

 

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.